Search website

Tag Archives | stawki przewozów morskich

Niezbyt interesująca przyszłość kontenerowego transportu w najbliższych miesiącach

Niezbyt ciekawa przyszłość przewozu kontenerowego na najbliższe miesiące Obecny rok w opinii specjalistów zatrudnionych w agencji Drewry nie zapowiada się najlepiej dla branży transportu morskiego. W jej opinii ceny za przewóz w dalszym ciągu będą mocno spadać, a w praktyce możliwości zmniejszenia kosztów przez firmy przewozowe osiągnęły już poziom, w którym mało da się zrobić. Nawet wypuszczenie na morza kontenerowców mających ładowność 18 tyś TEU nie poprawi sytuacji, ponieważ nie nie dają one aż tak […]