Search website

Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym roku

Mimo 6-procentowego spadku rozładunków władze portu w Gdyni zaliczają raczej poprzedni rok do niezwykle udanych. Oddano bowiem do użytku kilka poważnych projektów, nie tylko takich, które dużo rozszerzają możliwości przeładunkowe, lecz dodatkowo zwiększających konkurencyjność portu na lokalnym rynku. Wśród realizowanych projektów ogromne znaczenie miały te finansowane z unijnych środków, z dużym sukcesem zostało ich skończonych pięć w minionym roku. Mimo dość dużych nakładów na inwestycje Gdyński Port pozytywnie skończył też rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowite zyski netto wyniosły blisko 50 milionów, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż przed rokiem, lecz należy przy tym pamiętać że wówczas przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na nieco niższe wyniki miała też wpływ ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port bardzo mocno angażuje swoje pieniądze w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak spadła dość mocno w ostatnim czasie. Następnym czynnikiem który ma wpływ na ogólny wynik są szybciej rosnące koszty, kolejne zakończone z sukcesem projekty powodują duże skoki amortyzacji.

Pośród grup towarowych jakie są obsługiwane przez gdyński port duże spadki zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł ponad dziesięć procent. Duże znaczenie na taką sytuację miało odejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co niestety miało przełożenie na ogólny wynik. Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym rokuGdynia jak na razie ma ciężko jeśli chodzi o możliwości konkurowania z portem w Gdańsku, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz odpowiednio głębokiego toru wodnego, jakie to inwestycje dałyby możliwość obsługi dwukrotnie większych jednostek. Znacząco zmniejszeniu uległ w ubiegłym roku również przeładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu tego surowca. Jednak takie straty zrekompensowano w dużej części przez przeładunek zbóż – tu w roku ubiegłym odnotowano wzrost o blisko połowę, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia wyników w takim wymiarze przede wszystkim się przyczyniły poczynione inwestycje, czyli przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także duży magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.