Search website

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Chyba żaden nowoczesny port nie będzie miał żadnej szansy na rozwijanie się, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe trasy komunikacyjne, i to nie tylko samochodowe ale także kolejowe. W chwili obecnej infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, w szczególności na terenie portów jeszcze pozostało dużo do wykonania w tej kwestii. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to tutaj znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Gdański Port. W pierwszym miesiącu bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Oprócz tego w trakcie budowy jest drugi tor na tej właśnie trasie, przez co już od połowy roku składy będą mogły jeździć w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów na dobę. Zamierzenia są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego przepustowość linii ma być zwiększona blisko sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej realizowanych jest parę istotnych inwestycji, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych będzie na etapie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Równie spory zakres prac jest realizowany na terenie Portu w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania sporo dłuższych i cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana równocześnie gruntowna przebudowa sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, jakie naprawdę by mogły na sporo lat usprawnić połączenia kolejowe na terenie Gdyni, jest modernizacja dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. Na dzień dzisiejszy linie mają jedynie po jednym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, tak więc oba z tych obszarów są do ruszenia. Aktualnie projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po zakończeniu tego etapu będzie można przedstawić najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Szacowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.