Search website

Prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na nadchodzący rok dla Portu Gdańskiego

Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Minione lata niesamowicie rozpuściły zarządzających portem w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeżeli chodzi o przeładunki czy wyniki finansowe. Nawet rok poprzedni, mimo że oceniany jako ciężki dla całej branży transportowej jednak dał blisko 11-procentowy wzrost ilości przeładunków, i to mimo dużego kryzysu przy kontenerach. Portowe władze postawiły bowiem na większą uniwersalność, przez co mniejsze obroty w którejś z grup towarowych zrekompensowane mogą zostać przez inną grupę. Tym sposobem są mniejsze szanse o to, że jakieś tąpnięcie wywrze jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam jest dużo odporniejszy na perturbacje na rynkach. Duży ilościowy spadek był w ubiegłym roku w przeładunku kontenerów, jak okazało się jednak ostatecznie, ich ciężar był większy niż rok wcześniej, z kolei bardzo duża, blisko 20-procentowa dynamika nastąpiła przy rozładunku paliw. Na przyszły rok zamierzenia są rzecz jasna też duże, ale zarząd portu będzie zadowolony, jak się uda utrzymać poziomy z poprzedniego roku.

Obecnie bardzo trudno jednak jest wywnioskować, w jaką stronę rozwijać się będzie ogólna sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację w porcie. Ocenia się, że Chiny nadal znajdować się będą w dużej recesji, więc spodziewać się można jeszcze większych obniżek lub co najwyżej utrzymania obecnego poziomu. Lecz w coraz większym stopniu rozwija się nasz eksport, i tak naprawdę on zapewne będzie napędowym motorem na kolejny rok. Zwiększająca się ilość firm zajmuje się dystrybucją produktów z branży FMCG, jakie transportuje się w kontenerach, włodarze portu liczą też bardzo na branżę produkująca meble, która w ostatnich latach stała się światową potęgą. Ciężko jest z kolei wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeśli chodzi o rynek paliw. Wprawdzie w ubiegłym roku mimo sporych obniżek cen odnotowano wysoki poziom przeładunków gazu i ropy, jednak wysnuwanie jakichkolwiek wniosków z tego na nadchodzący rok jest nieco ryzykowne. Niestety rynek paliw w dużej mierze jest zależy od polityki, więc trudno robić tu jakiekolwiek plany.