Search website

Plany rozwojowe kombinowanego transportu w naszym kraju

Plany rozwojowe intermodalnego przewozu w naszym kraju

Transport kombinowany cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród logistyków. Opiera się on na tym, że cała dostawa jest wykonywana kilkoma różnymi sposobami, lecz całość odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla końcowego odbiorcy. Rozwojowe plany transportu multimodalnego w najbliższych latachDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po liście, jaki napisany został do uczestników organizowanego w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Jest szacowane, że na dzień dzisiejszy poziom ten kształtuje się w wysokości około pięciu, lecz dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że . Na dzień dzisiejszy rynek transportu intermodalnego osiągnął dużą stabilność, ale cały czas trwa jego rozwój. W dalszym ciągu prowadzi PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska cały czas zyskują nowych odbiorców.

Aby planowane cele zostały uzyskane jest potrzebne nie tylko większe zainteresowanie klientów, lecz również odpowiednia infrastruktura techniczna. Z tego też powodu w planowanych pracach na nadchodzące lata znalazło się dużo inwestycji które są związane z modernizacją i rozwojem kolejowego systemu. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, jaki przyjęto we wrześniu ubiegłego roku, do 2023 roku jest w planach przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów, z z jakich 2/3 będzie pochodzić ze środków unijnych. To na ten rok właśnie planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich ważnych fragmentów szlaków kolejowych, dzięki czemu ma powstać nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo sporo pieniędzy jest dedykowane na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Planuje się również obniżenie opłat za korzystanie z sieci kolejowej dla firm, które oferują intermodalny transport, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w przepisach byłoby to jak najbardziej możliwe.