Search website

Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego z KataruGrudzień zeszłego roku dla wielu specjalistów jest milowym krokiem do uzyskania energetycznej niezależności. Jeszcze całkiem niedawno gospodarka naszego kraju w dużym stopniu oparta była na surowcach z Rosji, ale szereg intensywnych działań poczynionych w celu rozproszenia dostawców dały początek współpracy z firmą Qatargas. I gaz tej właśnie firmy dopłynął w pierwszej połowie grudnia do nowo wybudowanego gazowego terminala na terenie Świnoujścia, zaczynając kolejny etap w zaopatrzeniu Polski. Dostawa ta została zakontraktowana na dwieście dziesięć tysięcy metrów sześciennych surowca i jej głównym przeznaczeniem ochłodzenie i rozruch instalacji terminala. Druga tak jak przewiduje harmonogram powinna się odbyć już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na dwadzieścia lat i będzie wynosić około miliona ton surowca w ciągu roku. Nowo uruchamiany terminal to siedemnaste miejsce tego typu, do którego Qatargas dostarcza swój surowiec. Prezes firmy Quatargas wyraża duże zadowolenie z nawiązania tego kontraktu, uważając to za początek rozszerzania działalności firmy na sąsiednie kraje.

Również władze polskich firm uznały te działania za świetny kierunek na rozwoju, gdyż właśnie wybudowany terminal z bardzo dobrze rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera naszemu krajowi drzwi na sąsiednie rynki. Bardzo ważne jest także to, że terminal jest ważnym elementem w zapewnieniu niezależności energetycznej naszego kraju, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, a jednocześnie dając szansę na współpracę z sąsiednimi krajami. Możliwości przeładunkowe terminala w Świnoujściu są niezwykle duże, zaprojektowano go do kompleksowej obsługi pięciu miliardów ton tego surowca w skali roku. W skład całego kompleksu wchodzi nowy, trzykilometrowy falochron, nabrzeże gdzie obsługuje się metanowce oraz dwa pojemne zbiorniki na gaz. Dochodzą do tego wszystkiego instalacje i rurociąg o długości stu kilometrów, przez co całość stanowi największy tego typu obiekt w naszej części Europy. W chwili obecnej nowy terminal znajduje się w fazie wstępnego rozruchu, do czego niezbędne są właśnie zamówione dostawy, ale stosunkowo szybko osiągnie on pełną możliwość przeładunkową.
.