Search website

Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Port w Gdańsku w ostatnich latach się rozwija na wielu płaszczyznach, nowe projekty powstają nie tylko na jego terenie, ale będą także obejmować pobliską infrastrukturę. W ostatnim okresie czasu rzeczywiście dużo wysiłku ale także pieniędzy przeznaczono w rozbudowę oraz modernizację tras dochodzących na teren portu. Sytuacja jest zupełnie zrozumiała, bowiem powiększenie możliwości przeładunkowych musi być powiązane z możliwością obsłużenia dowozu kontenerów w głąb lądu – niedobór odpowiednich nitek kolejowych albo drogowych stanowić tutaj nie może wąskiego gardła. Stąd też spora ilość inwestycji w Gdańsku w ostatnim czasie już dokończono, ale wiele będzie również czekać na swoją kolejkę. W szczególności duży nacisk położony został na gruntowną rozbudowę połączeń kolejowych, które w związku z dynamicznym wzrostem portu po prostu przestały sobie dawać radę. Stąd też przykładowo ruszył projekt modernizacji połączenia między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście nad Wisłą oraz przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na prawie czterysta milionów złotych.

Pierwsze pociągi na nowej trasie przejechały w dniu 21 stycznia, i robić to aktualnie mogą dużo szybciej niż do tej pory. Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w GdańskuPrzed rozpoczęciem modernizacji składy poruszały się z największą prędkością 20 km/h, w chwili obecnej jest to kilka razy więcej. Razem ze wszystkimi pracami poprawiono także transport rzeką która przepływa pod mostem. Przez odpowiednie podniesienie konstrukcji aktualnie pod mostem przepływać mogą dużo dłuższe statki. W chwili obecnej będzie możliwe transportowanie nawet trzech poziomów kontenerów na barce, co znacząco usprawni żeglugę na tym szlaku. W celu polepszenia poziomu bezpieczeństwa wspomniany most został również dobrze oświetlony. Inwestycja, która była opisywana ma ogromne znaczenie dla okolic Gdańska. Oddana całkiem niedawno do użytkowania trasa 226 znacznie zwiększy możliwości przepustowe między Portem a Pruszczem Gdańskim kilka razy, a poza tym pozwoli na jazdę znacznie większych składów niż dotychczas. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bowiem są planowane kolejne inwestycje mające jeszcze bardziej poprawić jakość infrastruktury w tamtejszym rejonie.
.