Search website

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na statek

Rozmaite urzędy które zajmują się przepisami morskimi coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa. Już od połowy bieżącego roku powinny wejść w życie regulacje prawne związane z dokładnym weryfikowaniem masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek przeprowadzenia tej weryfikacji będzie spoczywał na nadawcy ładunku, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, lecz z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego ciężaru i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzono także zakaz obsługiwania kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statkuProponuje się obecnie dwa sposoby weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszy z nich to ważenie zapełnionego kontenera przy pomocy certyfikowanego sprzętu, a drugim jest kontrola wagi wszystkich przedmiotów i dodanie do tego wagi pustego kontenera.

Problem z niepoprawnym podawaniem wag znany był od wielu lat, i długiego czasu sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo wchodzi nawet do dwudziestu tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą sprawić wiele problemów na wodzie. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy też wypadki śmiertelne pośród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy większych różnicach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może nawet dość do przechyłu i utonięcia jednostki, co już kilkukrotnie w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większą ilością pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały w przeszłości już się więcej nie zdarzą.