Search website

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w ubiegłym roku

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Kolejne rekordy pobite w gdańskim porcie w ubiegłym rokuRok 2015 był był naprawdę dobry dla Portu w Gdańsku, zresztą bardzo dobrze można to zobaczyć po liczbach. Prawie trzydzieści sześć milionów ton przeładowanych produktów, ponad 10 procent wzrostów obrotów i szereg inwestycji o łącznej wartości prawie miliarda świetnie będą obrazować, jak to wszystko wyglądało w poprzednim okresie. Przede wszystkim rok 2015 był rokiem naprawdę dużych inwestycji. Między innymi ukończony został projektowy etap programu rozbudowy nabrzeży portowych, który jest połączony ze zwiększeniem głębokości wodnego toru. Spore nakłady inwestycyjne poniesiono jeśli chodzi o paliwa. Dużym sukcesem skończył się pierwszy z etapów naftowego terminala PERM, a także został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, montując tam kolejne urządzenie do obsługi produktów pochodzenia naftowego. Również nie zapomniano o kontenerach, również tutaj różnorodne inwestycje poprawiły znacząco codzienną pracę z nimi. Rok temu rozpoczęła się kompleksowa modyfikacja kontenerowego terminala, a także znacznie zmodernizowano terminal intermodalny w okolicach Nabrzeża Szczecińskiego. Oprócz tego zrobiono dużo mniejszych prac i projektów, które mają jednak znaczący wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo obsługi przeładunków.

A różnych przeładunków w roku 2015 była w Porcie Gdańskim ilość rekordowa, bowiem blisko trzydzieści sześć milionów ton. Podstawową ich część, bo prawie piętnaście milionów ton stanowiły różnego rodzaju paliwa, dało to prawie 20 procentowy wzrost w porównaniu z minionymi latami. Bardzo dobre rezultaty zanotowano także jeśli chodzi o drobnicę, mimo że na świecie rozszalał się kryzys, to w porcie Gdańskim nie było to zupełnie odczuwalne. Prawie 12 milionów i wzrost w wysokości pięciu procent w stosunku do roku 2014 to także wskaźniki, spore powody aby być zadowolonym. Mimo że spadła liczna kontenerów, to zwiększył się jednak ich ogólny tonaż, i z takiego też powodu tak rewelacyjne wyniki w tym właśnie segmencie. Za to największe chyba wzrosty wystąpiły przy przeładunku węgla, jeśli chodzi o ubiegły rok jego ilość zwiększyła się o jedną trzecią. Z kolei nieduże spadki wystąpiły w przeładunkach zbóż, głównie z takiego powodu, że inne polskie porty bardzo poszły w takim kierunku.
.